Om SognaTakst


SognaTakst

482 41 029

SognaTakst

SognaTakst vart etablert våren 2017 av takstingeniør/byggmeister Jan Skeistrand

Om SognaTakst


Kvalitetsbevisst takstfirma


Skeistrand er født og oppvaksen på Kaupanger i Sogndal kommune. Er utdanna som NITO Takstingeniør og byggmeister, har 18 års erfaring som bl.a. tømrar, byggeleiar, prosjektleiar, og har kursing innan byggteknikk, fuktmekanikk, våtromsnormen, TEK 07, TEK 10, TEK 17 (TEK = teknisk forskrift), bustadoppføringslova og branntekniske forskrifter. Nedslagsfeltet er kommunane Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik. SognaTakst gjer sitt yttarste for å levere nøyaktige rapportar av god kvalitet, basert på grundige undersøkingar.

www.SognaTakst.no | 482 41 029 | post@sognatakst.no