Prisliste


SognaTakst

482 41 029

Prisliste


- Verdivurdering kr 5.000,- (nyttast til bank/finans)


- Verditakst med arealmåling kr 8.000,- (nyttast til sal)


- Verditakst med arealmåling og planskisser kr 9.500,- (nyttast til sal)


- Førehandstakst frå kr 13.000,- (nyttast til takst av planlagt arbeid)


- Tilstandsrapport med arealmåling og verdi kr 15.000,- (nyttast til sal)


- Bustadsalsrapport (NS3600) frå kr 18.000,- (nyttast til sal)


- Bustadsalsrapport (NS3600) med verdi frå kr 19.500,- (nyttast til sal)


Køyretid og eventuelle kommunal gebyr tilkjem til nemde prisar.Alle prisar er inklusive meirverdiavgift (mva).


www.SognaTakst.no | 482 41 029 | post@sognatakst.no